ТопЕкоПелет
ПОЛЗИ ПРИ ОТОПЛЕНИЕТО НА ПЕЛЕТИ

С пристигането на по-хладните месеци се задава и въпросът по какъв начин ще отопляваме жилището си. А защо да не изберем по-ефективен начин за сгряване на помещенията?
Последните години един от най-често предпочитаните възможности е именно отоплението на пелети. Популярността им се дължи заради тяхната пълна автоматизираност на процеса на изгаряне. Пелетни котли имат сравнително по-лесна поддръжка спрямо останалите видове котли, някои от тях дори разполагат и с автоматична самопочистваща система.

Под автоматизация се разбира възможността за самостоятелна работа на пелетния котел, която не изисква постоянното му зареждане с пелети, но е нужно поне един път в седмицата. Котелът сам се включва, затопля къщата и водата за битово горещо водоснабдяване, след това сам се изключва. Котлите на пелети предимно се използват за отопление на по-големи площи като къщи, хотели, обществени сгради, кооперации и др., но напоследък започват да се изграждат системи за отопление чрез котли, дори за по-малки помещения и сгради – като апартаменти, бунгала и др.

Друго важно предимство за избора на отопление на пелети е, че е много екологично и икономично. Ефективността при изгарянето на пелетите е изключително висока, като извлечената топлина е повече от останалите котли за отопление и позволява бързата възвръщаемост на вложените средства в този тип отопление. Тъй като пелетите се произвеждат от отпадъчна дървесна биомаса, те имат изключителна плътност и могат да се произведат с много ниски нива на влажност, което ги прави изключително ефективни при горене. Отделят изключително ниски нива на въглероден диоксид, за разлика от други горива, които се извличат от земните недра и се изпускат в атмосферата под формата на парникови газове, допринасяйки за глобалното затопляне.

Удобството също не бива да се пропуска като следваща основна причина при избора на пелетно отопление. За разлика от отоплението на дърва при пелетите не се изисква труд като цепене на дърва и трупане на запаси. Складирането на пелети също е в голям плюс, тъй като изисква много по-малко място, за разлика от въглищата или дървата за отопление.

В днешното бързоразвиващо се общество някои модели пелетни котли предлагат и възможност за управление чрез дистанционно, мобилен телефон, интернет или чрез локална мрежа. Някои модели котли дори имат възможност за комбинирано изгаряне на различни суровини – дървесен материал, въглища и пелети. Това ги прави още по-ефективни, като те могат да се използват и дори за изгаряне на отпадъчен материал от селското стопанство.

Не пропускайте да разгледате в онлайн магазина на Владекс различните видове пелетни котли. Предлаганите модели са на качествени производители и то на добра цена. Освен това се предлагат и различни видове котли, камини и печки, подходящи за всеки вкус.


ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ С ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО