ТопЕкоПелет


ТОП ЕКО ПЕЛЕТ - ДЪСКИ

ТопЕкоПелет

Първо качество

Това са чисти дъски с фиксирана ширина (10, 12 или 15cm) Те се използват в изграждането на подкеремидна обшивка на покривни конструкции, навеси и др. Също така намират проложение в направата на определени видове плотове и мебели.

Кофражни дъски

Те се използват предимно в грубото строителство за кофражни дейности.

Видове дървесина:

Предлагаме иглолистна дървесина Смърч, Ела и Бял Бор

Цени:

За повече информация относно цените на гредите, погледнете таблицата по-долу и натиснете срещу съответния размер.
РАЗМЕРИ И ЦЕНИ


Рамер - 10 см


Рамер 2,5 х 10 см х 3м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 133,3 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,008м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Рамер 2,5 / 10 см х 4м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 100 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,010м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Рамер 2,5 x 10 см х 5м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 80 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,013м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2

 • Рамер - 12 см


  Рамер 2,5 х 12 см х 3м
 • Височина: 2,см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 111,1 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,009м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Рамер 2,5 / 12 см х 4м
 • Височина: 2,5см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 83,3 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,012м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Рамер 2,5 x 12 см х 5м
 • Височина: 2,5см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 66,7 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,015м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2

 • Рамер - 15 см


  Рамер 2,5 х 15 см х 3м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 88,9 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,011м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Рамер 2,5 / 15 см х 4м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 66,7 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,015м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Рамер 4х15 см х 4м
 • Дебелина: 4см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 41,7 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,024м3


 • Рамер 5х15 см х 4м
 • Дебелина: 5см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 33,3 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,030м3


 • Рамер 2,5 x 15 см х 5м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 53,3бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,019м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2

 • Рамер - 18 см


  Рамер 2,5 х 18 см х 3м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 74,1 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,014м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2
 • Този размер се изработва по поръчка


 • Рамер 2,5 / 18 см х 4м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 55,6 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,018м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2
 • Този размер се изработва по поръчка


 • Рамер 3х18 см х 4м
 • Дебелина: 3см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 46,3 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,022м3


 • Рамер 2,5 x 18 см х 5м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 44,4бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,023м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2
 • Този размер се изработва по поръчка. • Рамер 5 x - 20 см


  Рамер 4х20 см х 4м
 • Дебелина: 4см
 • Ширина: 20см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 31,3 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,032м3


 • Рамер 5х20 см х 4м
 • Височина: 12см
 • Ширина: 14см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 14,88 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,067м3

 • Рамер - 25 см


  Рамер 4х25 см х 4м
 • Дебелина: 4см
 • Ширина: 25см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 25 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,040м3


 • Рамер 5х25 см х 4м
 • Дебелина: 5см
 • Ширина: 25см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 20 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,050м3

  Кофражни Рамер


  Кофражни Дъски 2,5см х 2м
 • Височина: 2,5см
 • Ширина: свободна
 • Дължина: 2м
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Кофражни Дъски 2,5см х 2,5м
 • Височина: 2,5см
 • Ширина: свободна
 • Дължина: 2,5м
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Кофражни Дъски 2,5см х 3м
 • Височина: 2,5см
 • Ширина: свободна
 • Дължина: 3м
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Дъски Кофражни 2,5 см х 4м
 • Височина: 2,5см
 • Ширина: свободна
 • Дължина: 4м
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2
 • ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ С ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО