ТопЕкоПелет


Цени на Дървени Материали от ТОП ЕКО ПЕЛЕТ

РАЗМЕРИ И ЦЕНИ

За подробна информация относно цените, кликнете на съответния продукт/размер.


ГРЕДИ


Греди 6х8 см х 3м
 • Височина: 6см
 • Ширина: 8см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 69,44 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,014м3


 • Греди 6/8 см х 4м
 • Височина: 6см
 • Ширина: 8см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 52,08 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,019м3


 • Греди 6x8 см х 5м
 • Височина: 6см
 • Ширина: 8см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 41,67 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,024м3


 • Греди 6x8 см х 6м
 • Височина: 6см
 • Ширина: 8см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 34,72 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,029м3



 • Греди 8х8 см х 3м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 8см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 52,08 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.019м3


 • Греди 8x8 см х 4м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 8см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 39,06 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.026м3


 • Греди 8x8 см х 5м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 8см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 31,25 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.032м3


 • Греди 8x8 см х 6м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 8см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 26,04 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.038м.




 • Греди 10х15 см х 3м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 22,22 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,045м3


 • Греди 10/15 см х 4м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 16,67 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,060м3


 • Греди 10x15 см х 5м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 13,33 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,075м3


 • Греди 15x10 см х 6м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 11,11 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,090м3




 • Греди 10х10 см х 3м
 • Дебелина: 10см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 300см
 • Брой в куб. м (1м3) 33,33 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,030м3


 • Греди 10/10 см х 4м
 • Дебелина: 10см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 400см
 • Брой в куб. м (1м3) 25 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,040м3


 • Греди 10x10см х 5м
 • Дебелина: 10см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 500см
 • Брой в куб. м (1м3) 20 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,050м3


 • Греди 10x10 см х 6м
 • Дебелина: 10см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 600см
 • Брой в куб. м (1м3) 16,67 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,060м3



 • Греди 5х10 см х 3м
 • Височина: 5см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 66,67 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,015м3


 • Греди 5/10 см х 4м
 • Височина: 5см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 50 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,020м3


 • Греди 5x10 см х 5м
 • Височина: 5см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 40 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,025м3


 • Греди 5x10 см х 6м
 • Височина: 5см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 33,33 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,030м3




 • Греди 12х12 см х 3м
 • Височина: 12см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 23,15 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.043м3


 • Греди 12/12 см х 4м
 • Височина: 12см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 17,36 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.058м3


 • Греди 12x12 см х 5м
 • Височина: 12см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 13,89 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.072м3


 • Греди 12 на 12 см х 6м
 • Височина: 12см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 11,57 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,086м3




 • Греди 8х8 см х 3м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 8см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 52,08 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.019м3


 • Греди 8x8 см х 4м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 8см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 39,06 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.026м3


 • Греди 8x8 см х 5м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 8см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 31,25 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.032м3


 • Греди 8x8 см х 6м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 8см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 26,04 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.038м.




 • Греди 8х10 см х 3м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 41,67 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.024м3


 • Греди 8/10 см х 4м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 31,25 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.032м3


 • Греди 8x10 см х 5м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 25 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.040м3


 • Греди 8x0 см х 6м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 20,83 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.048м3




 • Греди 20х20 см х 3м
 • Дебелина: 20см
 • Ширина: 20см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 8,33 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,120м3


 • Греди 20/20 см х 4м
 • Дебелина: 20см
 • Ширина: 20см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 6,25 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,160м3


 • Греди 20x20см х 5м
 • Дебелина: 20см
 • Ширина: 20см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 5,00 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,200м3


 • Греди 20x20см х 6м
 • Дебелина: 20см
 • Ширина: 20см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 4,17 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,240м3




 • Греди 15х15 см х 3м
 • Височина: 15см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 14,81 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.068м3


 • Греди 15/15 см х 4м
 • Височина: 15см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 11,11 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.090м3


 • Греди 15x15 см х 5м
 • Височина: 15см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 8,89 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.113м3


 • Греди 15 на 15 см х 6м
 • Височина: 15см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 7,41 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,135м3



 • Греди 6х12 см х 3м
 • Височина: 6см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 46,30 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,022м3


 • Греди 6/12 см х 4м
 • Височина: 6см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 12,10 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,029м3


 • Греди 6x12 см х 5м
 • Височина: 6см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 27,78 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,036м3


 • Греди 12x6 см х 6м
 • Височина: 6см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 23,15 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,043м3




 • Греди 10х12 см х 3м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 27,78 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,036м3


 • Греди 10/12 см х 4м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 20,83 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,048м3


 • Греди 10x12 см х 5м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 16,67 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,060м3


 • Греди 12 на 10 см х 6м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 13,89 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,072м3



 • ГРЕДИ


  Греди 14х14 см х 3м
 • Височина: 14см
 • Ширина: 14см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 17,01 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,059м3


 • Греди 14/14 см х 4м
 • Височина: 14см
 • Ширина: 14см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 12,76 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,078м3


 • Греди 14 на 14 см х 6м
 • Височина: 14см
 • Ширина: 14см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 8,50 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,118м3


 • Греди 14x14 см х 5м
 • Височина: 14см
 • Ширина: 14см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 10,20 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,098м3




 • Греди 8х12 см х 3м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 34.72 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,029м3


 • Греди 8/12 см х 4м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 26,04 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,038м3


 • Греди 8x12 см х 5м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 20,83 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,048м3


 • Греди 12 на 8 см х 6м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 17,36 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,058м3




 • Кофражни Греди 10 на 10 см х 3м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 33,33 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,030м3


 • Греди Кофражни 8х10 см х 3м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 41,67бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,024м3


 • Греди Кофражни 10x10 см х 4м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 25 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,04м3


 • Кофражни Греди 8/10 см х 4м
 • Височина: 8см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 31,25 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,029м3




 • Греди 12х14 см х 3м
 • Височина: 12см
 • Ширина: 14см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 19,84 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,050м3


 • Греди 12/14 см х 4м
 • Височина: 12см
 • Ширина: 14см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 14,88 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,067м3


 • Греди 12x14 см х 5м
 • Височина: 12см
 • Ширина: 14см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 11,90 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,084м3


 • Греди 14 на 12 см х 6м
 • Височина: 14см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 9,92 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,101м3



 • Греди 16х16 см х 3м
 • Височина: 16см
 • Ширина: 16см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 13.02 бр
 • .
 • Кубични метри за един брой = 0.077м3


 • Греди 16/16 см х 4м
 • Височина: 16см
 • Ширина: 16см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 9.77 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.102м3


 • Греди 16x16 см х 5м
 • Височина: 16см
 • Ширина: 16см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 7.81 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.128м3


 • Греди 16 на 16 см х 6м
 • Височина: 16см
 • Ширина: 16см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 6.51 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.154м3




 • Греди 18х18 см х 3м
 • Височина: 18см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 10,29 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.097м3


 • Греди 18/18 см х 4м
 • Височина: 18см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 7,72 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.130м3


 • Греди 18x18 см х 5м
 • Височина: 18см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 6,17 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.162м3


 • Греди 18 на 18 см х 6м
 • Височина: 18см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 5,14 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,194м3




 • Греди 18х20 см х 3м
 • Височина: 18см
 • Ширина: 20см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 9.26 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,108м3


 • Греди 18/20 см х 4м
 • Височина: 18см
 • Ширина: 20см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 6.94 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,144м3


 • Греди 18x20 см х 5м
 • Височина: 18см
 • Ширина: 20см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 5.56 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.180м3


 • Греди 20 на 18 см х 6м
 • Височина: 18см
 • Ширина: 20см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 4.63 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0.216м3




 • Греди 16х18 см х 3м
 • Височина: 16см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 11,57 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,086м3


 • Греди 16/18 см х 4м
 • Височина: 16см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 8,68 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,115м3


 • Греди 16x18 см х 5м
 • Височина: 16см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 6,94 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,144м3


 • Греди 18 на 16 см х 6м
 • Височина: 16см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 5,79 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,173м3




 • Греди 8х14 см х 3м
 • Дебелина: 8см
 • Ширина: 14см
 • Дължина: 300см
 • Брой в куб. м (1м3) 29,76 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,0336м3


 • Греда 8/14 см х 4м
 • Дебелина: 8см
 • Ширина: 14см
 • Дължина: 400см
 • Брой в куб. м (1м3) 22,32 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,0448м3


 • Греди 8x14см х 5м (по поръчка)
 • Дебелина: 8см
 • Ширина: 14см
 • Дължина: 500см
 • Брой в куб. м (1м3) 17,86 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,056м3


 • Греди 8 на 14см х 6м (по поръчка)
 • Дебелина: 8см
 • Ширина: 14см
 • Дължина: 600см
 • Брой в куб. м (1м3) 14,88 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,0672м3

 • ТАЛПИ


  Камерно Сушени Талпи 3х15 см х 4м
 • Дебелина: 3см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 400см
 • Брой в куб. м (1м3) 55,55 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,018м3


 • Камерно Сушени Талпи 3х20 см х 4м
 • Дебелина: 3см
 • Ширина: 20см
 • Дължина: 400см
 • Брой в куб. м (1м3) 41,66 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,024м3


 • Камерно Сушени Талпи 3х25 см х 4м
 • Дебелина: 3см
 • Ширина: свободна ширина *
 • Дължина: 400см


 • Камерно Сушени Талпи 3см х 4м
 • Височина: 6см
 • Ширина: 8см
 • Дължина: 6м
 • Брой в куб. м (1м3) = 34,72 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,029м3

 • *Свободна ширина означава, че талпите не са калибровани, а са разбичени с различни ширини




  Камерно Сушени Талпи 4х15 см х 4м
 • Дебелина: 4см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 400см
 • Брой в куб. м (1м3) 41,67 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,024м3


 • Камерно Сушени Талпи 4х20 см х 4м
 • Дебелина: 4см
 • Ширина: 20см
 • Дължина: 400см
 • Брой в куб. м (1м3) 41,67 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,032м3


 • Камерно Сушени Талпи 4х25 см х 4м
 • Дебелина: 4см
 • Ширина: 25см
 • Дължина: 400см
 • Брой в куб. м (1м3) 25 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,04м3


 • Камерно Сушени Талпи 4см х 4м
 • Дебелина: 4см
 • Ширина: свободна ширина *
 • Дължина: 400см




 • Камерно Сушени Талпи 5х15 см х 4м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 22,22 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,045м3


 • Камерно Сушени Талпи 5х20 см х 4м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 16,67 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,060м3


 • Камерно Сушени Талпи 5х25 см х 4м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 13,33 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,075м3


 • Камерно Сушени Талпи 5см х 4м
 • Дебелина: 5см
 • Ширина: свободна ширина *
 • Дължина: 400см


 • *Свободна ширина означава, че талпите не са калибровани, а са разбичени с различни ширини.

  ДЪСКИ


  Дъски 2,5 х 10 см х 3м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 133,3 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,008м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Дъски 2,5 / 10 см х 4м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 100 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,010м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Дъски 2,5 x 10 см х 5м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 10см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 80 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,013м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2




 • Дъски 2,5 х 12 см х 3м
 • Височина: 2,см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 111,1 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,009м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Дъски 2,5 / 12 см х 4м
 • Височина: 2,5см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 83,3 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,012м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Дъски 2,5 x 12 см х 5м
 • Височина: 2,5см
 • Ширина: 12см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 66,7 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,015м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2




 • Дъски 2,5 х 15 см х 3м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 88,9 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,011м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Дъски 2,5 / 15 см х 4м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 66,7 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,015м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Дъски 4х15 см х 4м
 • Дебелина: 4см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 41,7 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,024м3


 • Дъски 5х15 см х 4м
 • Дебелина: 5см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 33,3 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,030м3


 • Дъски 2,5 x 15 см х 5м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 53,3бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,019м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2




 • Дъски 2,5 х 18 см х 3м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 3м
 • Брой в куб. м (1м3) = 74,1 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,014м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2
 • Този размер се изработва по поръчка


 • Дъски 2,5 / 18 см х 4м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 55,6 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,018м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2
 • Този размер се изработва по поръчка


 • Дъски 3х18 см х 4м
 • Дебелина: 3см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 46,3 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,022м3


 • Дъски 2,5 x 18 см х 5м
 • Дебелина: 2,5см
 • Ширина: 18см
 • Дължина: 5м
 • Брой в куб. м (1м3) = 44,4бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,023м3
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2
 • Този размер се изработва по поръчка.




 • Дъски 4х20 см х 4м
 • Дебелина: 4см
 • Ширина: 20см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 31,3 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,032м3


 • Дъски 5х20 см х 4м
 • Височина: 12см
 • Ширина: 14см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 14,88 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,067м3




 • Дъски 4х25 см х 4м
 • Дебелина: 4см
 • Ширина: 25см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 25 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,040м3


 • Дъски 5х25 см х 4м
 • Дебелина: 5см
 • Ширина: 25см
 • Дължина: 4м
 • Брой в куб. м (1м3) = 20 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,050м3



  Кофражни Дъски 2,5см х 2м
 • Височина: 2,5см
 • Ширина: свободна
 • Дължина: 2м
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Кофражни Дъски 2,5см х 2,5м
 • Височина: 2,5см
 • Ширина: свободна
 • Дължина: 2,5м
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Кофражни Дъски 2,5см х 3м
 • Височина: 2,5см
 • Ширина: свободна
 • Дължина: 3м
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2


 • Дъски Кофражни 2,5 см х 4м
 • Височина: 2,5см
 • Ширина: свободна
 • Дължина: 4м
 • 1м3 Дъски = Покрива 40м2

 • ЛЕТВИ


  Летви 3/4 см х 4м
 • Дебелина: 3см
 • Ширина: 4см
 • Дължина: 4м
 • Брой в 1 връзка = 9бр.
 • Метри в една връзка = 36м'



 • Летви 2/3 см х 4м
 • Дебелина: 2см
 • Ширина: 3см
 • Дължина: 4м
 • Брой в 1 връзка = 16бр.
 • Метри в една връзка = 64м'



 • Летви 5/5 см х 4м
 • Дебелина: 5см
 • Ширина: 5см
 • Дължина: 4м
 • Брой в 1 връзка = 4бр.
 • Метри в една връзка = 16м'

 • ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ С ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО