ТопЕкоПелет


За Нас

“ТОП ЕКО ПЕЛЕТ” ЕООД е дървообработваща фирма, учредена през 2018г. Фирмата е разположена върху площ от 5 000 кв. м. Местоположението ни в горския район на град Сливница, богатство на борова дървесина, което не позволява да се изкупува дървен материал от горски стопанства в София, Сливница и Годеч. Суровината, която използва е бял бор. Разполагаме с напълно автоматизирана поточна линия и модерно оборудване.ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ С ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО